Betrouwbare informatie over onderwijs op afstand en weer op school

Tips van deskundigen

Om scholen te ondersteunen bij het zo effectief en efficiënt mogelijk inzetten van hun onderwijs op afstand en de hervatting van onderwijs op school, hebben de PO-Raad, het Lerarencollectief en researchED de handen ineengeslagen en inspirerende video’s gemaakt.

Alma van den Bos

Alma van den Bos vertelt hoe je leerlingen op maat kunt begeleiden en voorzien van volwaardig onderwijs wanneer je afhankelijk bent van een combinatie van fysiek onderwijs in de klas en online. Alma van den Bos is leerkracht en coördinator van het afstandsonderwijs bij Stichting Rijdende School. Naast het lesgeven houdt zij zich tijdens de coronacrisis bezig met het ondersteunen van reguliere basisscholen bij het vormgeven van onderwijs op afstand. Bekijk ook haar bronnen voor deze video.

Bert Smits

Bert Smits vertelt in zijn video dat scholen hier net zoals in Denemarken gefaseerd heropstarten. Onze topprioriteit is dat dit op een veilige manier kan. Tegelijk leidt dat tot veel vragen waarop scholen een antwoord moeten formuleren. In de video worden handvatten aangereikt die moeten helpen om tot een draaiboek te komen. Bert Smits is sociaal pedagoog en heeft ruime ervaring in het begeleiden van organisaties in complexe veranderprocessen. Bekijk ook zijn bronnen voor deze video.

René van Engelen

René van Engelen beschrijft in deze tutorial de groepsdynamiek bij het afstandsonderwijs en gefaseerd opengaan van de scholen. Hij geeft inzicht in de verschillen met de normale situatie en geeft praktische tips hoe je van je klas weer een groep maakt. René van Engelen is zelfstandig onderwijsbegeleider, auteur en interim-directeur. Hij schreef boeken als ‘Grip op de groep’, ‘Bouwen aan je groep’ en ‘De Jongenscode – Zó geef je les aan jongens’. Bekijk ook zijn bronnen voor deze video.

Eva Naaijkens

Eva Naaijkens vertelt in haar tutorial hoe zij omgaat met het omzetten van onderwijs op afstand naar onderwijs in nabijheid. Zij is schoolleider van de Alan Turingschool in Amsterdam. Daarvoor was ze negen jaar schoolleider van SBO de Michaelschool. Deze Amersfoortse school werd onder haar leiding driemaal achter elkaar als excellente school beoordeeld. Bekijk ook haar bronnen voor deze video.

Daisy Mertens

Daisy Mertens vertelt in deze video hoe je een veilig sfeer kunt creëren, ruimte kunt geven aan verschillende ervaringen en kunt signaleren of kinderen lekker in hun vel zitten. Daisy Mertens is leerkracht van groep 7/8 op Brede Basisschool De Vuurvogel in Helmond. In 2016 was ze leraar van het jaar po en in 2019 Global Teacher Prize-finalist. Bekijk ook haar bronnen voor deze video.

Joanneke Prenger

Joanneke Prenger gaat in haar video in op het prioriteren van doelen in het taalonderwijs nu de school weer opengaat. In deze tutorial krijg je vier handvatten aangereikt die je helpen om na te denken over de keuzes die je kunt maken in je leerstofaanbod voor lezen, spreken, schrijven en spelling. Joanneke Prenger is leerplanontwikkelaar taal in het basisonderwijs bij SLO, houdt zich onder andere bezig met projecten rondom Curriculum.nu en is hoofdredacteur van het tijdschrift MeerTaal. Bekijk ook haar bronnen voor deze video.

Wilfred Rubens

Wilfred Rubens gaat in deze video in op de vraag hoe je blended learning kunt inzetten om het maximale uit je onderwijstijd te halen nu leerlingen om en om onderwijs krijgen. Wilfred Rubens houdt zich bijna 25 jaar bezig met de vraag hoe je leren, opleiden en onderwijs kunt versterken met behulp van ict. Hij werkt als zelfstandig en onafhankelijk adviseur, projectleider en docent. Daarnaast is hij verbonden aan de Open Universiteit. Wilfred blogt ook over blended learning en e-learning. Bekijk ook zijn bronnen voor deze video.

Debbie Dussel

Debbie Dussel gaat in haar video in op het inrichten van het rekenonderwijs tot de zomervakantie. In deze tutorial biedt ze een stappenplan. Debbie Dussel is 17 jaar lerares basisonderwijs in Amsterdam-Zuidoost waarvan de laatste 5 jaar op de Bijlmerhorst. Ook is ze master SEN rekenspecialist en begeleidt ze via Academica Business College ook scholen. Bekijk ook haar bronnen voor deze video.

Eva Dierickx

Eva Dierickx gaat in haar video in op het je voorbereiden als kleuterleerkracht op die eerste schoolweken na de lockdown. En op het zonder al te veel spanning laten verlopen van de overgang naar groep 3. In deze video geeft ze praktische tips en suggesties. Na enkele jaren als kleuterleerkracht gewerkt te hebben, is onderwijskundige Eva Dierickx momenteel werkzaam aan de AP hogeschool te Antwerpen als lerarenopleider kleuteronderwijs en onderzoeker. Ze schrijft geregeld voor vaktijdschriften en voor kleutergewijs.be en geeft workshops en lezingen. Bekijk ook haar bronnen voor deze video.

Terug