Betrouwbare informatie over onderwijs op afstand en weer op school

Presentaties en spreekbeurten

Bij onderwijs op afstand is een spreekbeurt, boekbespreking of een nieuwskring heel goed mogelijk. Veel leerlingen zijn tenslotte al bekend met PowerPoint en andere programma’s voor het maken van presentaties.

Tips voor het geven van presentaties op afstand:

Terug