Betrouwbare informatie over onderwijs op afstand en weer op school

Leerlingvolgsysteemtoetsen

Scholen zijn verplicht een leerlingvolgsysteem te gebruiken om de vorderingen van hun leerlingen in kaart te brengen. De wijze van afname (en het moment waarop) is aan de scholen en hierover kan geen richtinggevende uitspraak worden gedaan.

Momenteel wordt er wel gewerkt aan verschillende kwaliteitskaarten, waaronder de kwaliteitskaart ‘als de scholen weer opengaan’. De kaart zal hier vermoedelijk richtinggevende uitspraken over doen, maar uiteindelijk is elke school vrij om te bepalen hoe zij dit gaan aanpakken. Op de website van de PO-raad vind je meer informatie. Je kunt ook contact opnemen met de klantenservice van de aanbieder. Op onze contactpagina met LVS-leveranciers vind je meer informatie.

Terug