Betrouwbare informatie over onderwijs op afstand en weer op school

Subsidieregeling voor extra ondersteuning aan kinderen, leerlingen en studenten 

Het kabinet investeert bijna €500 miljoen extra in het onderwijs vanwege de coronacrisis. Hiervan wordt €244 miljoen geïnvesteerd in een subsidieregeling voor voorschoolse educatie, primair onderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en mbo om extra ondersteuning te bieden aan kinderen, leerlingen en studenten die dat vanwege de coronacrisis nodig hebben. 

Scholen en instellingen uit primair onderwijs, speciaal onderwijs, speciaal basisonderwijs, voortgezet onderwijs, voortgezet speciaal onderwijs, mbo en volwasseneneducatie kunnen subsidie aanvragen om leerlingen en studenten extra ondersteuning te bieden vanwege leer- en ontwikkelachterstanden of studievertraging, veroorzaakt door de coronacrisis. 

De ‘Subsidieregeling inhaal- en ondersteuningsprogramma’s onderwijs 2020-2021‘ is bedoeld voor het organiseren van inhaal- en ondersteuningsprogramma’s in de periode van de zomervakantie 2020 tot aan de zomervakantie 2021. Deze programma’s moeten worden aangeboden op facultatieve basis naast het reguliere onderwijsprogramma. In totaal maakt het kabinet hiervoor € 244 miljoen vrij.

Voor de voorschoolse educatie wordt een aparte regeling ontwikkeld. Hierover volgt binnenkort meer informatie.

Aanvragen

De subsidieaanvraag kan nog tot 18 september 2020 worden ingediend via een online aanvraagformulier

Kaart PO-Raad

De PO-Raad publiceert in deze bijzondere periode voor het onderwijs kaarten met ondersteunende vragen voor schoolteams, schoolleiders en schoolbestuurders.

Met behulp van kaart 5 kunnen schoolteams en bestuurders aanpakken en organisatievormen kiezen. Zo kunnen zij de komende maanden gericht tegemoetkomen aan de extra ondersteuningsbehoeften van leerlingen.

Webinar

Bekijk de webinar terug die het ministerie van OCW en Kennisnet organiseerden over de subsidieregeling.

Meer informatie en veelgestelde vragen

Vragen

Heb je een vraag? Stel die via ons loket.

Terug