Betrouwbare informatie over onderwijs op afstand en weer op school

Oudercommunicatie

Het is binnen afstandsonderwijs belangrijk stil te staan bij de communicatie richting de ouders.

Contactmomenten

Plan niet alleen contactmomenten met leerlingen, maar ook met alle ouders. Maak daarin duidelijke afspraken over de manier waarop je communiceert, en de mate waarin.

Bel je dagelijks, wekelijks of minder frequent? Heb je alleen contact met de leerling, met de ouder of met hen samen? Wanneer kunnen ouders en leerlingen contact met de leraar opnemen of even een vraag stellen? Breng differentiatie aan voor zorgleerlingen en -gezinnen.

Door het opstellen van een plan maak je de wederzijdse verwachtingen tussen ouder en school helder. Zo voorkom je problemen in de communicatie. Indien (het gebrek aan) communicatie toch leidt tot zorg, kan de school contact opnemen met andere instanties (zie leerlingenzorg).

Structuur

Thuisonderwijs vraagt veel van de ouders, die in de meeste gevallen ook hun eigen werkzaamheden hebben. Het is belangrijk ouders hierbij te helpen.

Stuur een dag- of weekplanning (ook voor kleuters), waarin je ruimte laat voor ouders en kinderen voor een eigen invulling. Plan echter wel vaste contactmomenten.

Voorkom frustratie van kinderen en ouders en haal de druk van de ketel als het nodig is. Probeer daarbij te voorkomen dat leerlingen een achterstand oplopen, of bespreek het in elk geval met de ouders wanneer dat risico er is.

Didactiek

Om ouders te helpen in het bijstaan van hun kinderen, is het nuttig om de instructiemethodiek met ouders te delen. Dit kan bijvoorbeeld door het kopiƫren van gedeeltes uit de instructiehandleiding van methodes.

Ook kun je wekelijks een moment inplannen met alle ouders om hen bij te praten over de lesstof.

Daarnaast kun je natuurlijk didactische tips en pedagogische tips met ouders delen en ze wijzen op websites waar al veel informatie wordt verzameld, zoals op ouders.lesopafstand.nl.

Terug