Betrouwbare informatie over onderwijs op afstand en weer op school

Handreiking waarderend onderzoeken

De afgelopen maanden hebben scholen bergen werk verzet om onderwijs op afstand te kunnen geven. Dat ging in de regel heel goed, en soms ging het met vallen en opstaan. Daardoor hebben scholen de nodige ervaring opgedaan. Tegelijkertijd doen zich nu nieuwe vragen voor: wat kunnen we leren van de aanpak van de afgelopen periode? Welke onderdelen van les op afstand zijn zo waardevol dat we ze voor de toekomst willen behouden?

Dergelijke vragen kun je in je team bespreken, met als doel het verduurzamen van de ervaringen. Kennisnet en de PO-Raad hebben een handreiking ontwikkeld om dit gesprek binnen teams te ondersteunen.

Stapsgewijs het gesprek vormgeven

De handreiking draagt bij aan een positief gesprek met jouw team over afstandsleren in de periode maart tot mei 2020. De handreiking beschrijft 2 stappen die je kunt nemen:

  1. Verkennen (het samen voorbereiden van het onderzoek): wat is de scope, wat is het thema, wie betrekken we, wat wordt de aanpak?
  2. Vertellen (het ontdekken van de verhalen van je collega’s): elkaar interviewen, delen van de uitkomsten van de interviews.

De handreiking is ontleend aan het concept waarderend onderzoeken. Waarderend onderzoeken is een specifieke manier van kijken naar organisaties en hun ontwikkeling. Centraal in het onderzoek staat wat goed is gegaan. Kernelementen zijn de dialoog tussen de betrokkenen en het werken vanuit eigen ervaringen.

Maak eigen keuzes

Met de handreiking kun je stap voor stap het gesprek met je team voorbereiden. Uiteraard kun je ook delen van de handreiking gebruiken als inspiratie voor een eigen aanpak. Kies de manier die jou past.

Webinars

Aan het begin van het schooljaar 2020-2021 organiseren we 2 webinars voor iedereen die echt aan de slag gaat met de handreiking. We gaan in op praktijkvragen, zullen oefenen met de werkbladen uit de handreiking en delen ervaringen uit de gesprekken met de teams. Belangstelling? Neem contact op via support@kennisnet.nl.

Terug