Betrouwbare informatie over onderwijs op afstand en weer op school

Gespreksleidraad onderwijslessen uit coronatijd

Krijgen de ervaringen van de afgelopen periode wel of geen plek in de combinatie van onderwijs thuis en op school? Veel scholen willen dat graag met elkaar bespreken. Voor de lange termijn kan het zelfs zo zijn dat de ervaringen van nu het onderwijs van de toekomst verrijken. Daarom hebben we een vragenlijst ontwikkeld. 

Vragenlijst voor een gestructureerde aanpak

De vragenlijst draagt bij aan een gestructureerde aanpak van het reflecteren met jouw team op de ervaringen met afstandsleren in de periode maart-mei. De lijst bestaat uit 4 onderwerpen die een nauwe relatie met elkaar hebben:

  1. Focus
  2. Primair proces
  3. Vorm en volgen
  4. Sturing

De vragen zijn ontleend aan het denkmodel Dimensies van Onderwijs van Machiel Karels (Wij-leren.nl) dat start bij de waarom-vraag van onderwijs. Het model kan helpen bij het evaluatiegesprek, omdat iedere school zich op de schaal van leerstofgericht tot kindgericht kan plotten. Belangrijk is dat de dimensies (de verschillende kleurgebieden) allemaal aan elkaar gerelateerd zijn. Een keuze voor een bepaalde didactische aanpak heeft consequenties voor de toetsing, de manier waarop het onderwijs wordt gevolgd, en voor de aansturing en de kwaliteit van onderwijs. 

Maak eigen keuzes

Natuurlijk hoef je de vragenlijst niet in zijn geheel met elkaar te behandelen. Maak enkele keuzes bij onderwerpen die bij jullie toch al ter discussie stonden, of waarvan jij denkt dat er in de komende tijd aandacht aan moet worden besteed. Het model zorgt er in ieder geval voor dat je een totaaloverzicht hebt van de dimensies van onderwijs: van ambitie naar uitvoering naar resultaat.

Terug