Betrouwbare informatie over onderwijs op afstand en weer op school

Reflectie en geleerde lessen

Krijgen de ervaringen van de afgelopen periode wel of geen plek in de combinatie van onderwijs thuis en op school? Veel scholen willen dat graag met elkaar bespreken. Voor de lange termijn kan het zelfs zo zijn dat de ervaringen van nu het onderwijs van de toekomst verrijken.

Wat kunnen we leren van de aanpak van de afgelopen periode? Welke onderdelen van les op afstand zijn zo waardevol dat we ze voor de toekomst willen behouden? Twee aanpakken kunnen jou en je team helpen te reflecteren:

  1. Gespreksleidraad onderwijslessen uit coronatijd – Vragenlijst voor een gestructureerde aanpak
    De vragen zijn ontleend aan het denkmodel Dimensies van Onderwijs van Machiel Karels dat start bij de waarom-vraag van onderwijs. Het model kan helpen bij het evaluatiegesprek, omdat iedere school zich op de schaal van leerstofgericht tot kindgericht kan plotten.
  2. Handreiking waarderend onderzoeken – Centraal staat wat goed is gegaan
    De handreiking is ontleend aan het concept waarderend onderzoeken. Waarderend onderzoeken is een specifieke manier van kijken naar organisaties en hun ontwikkeling. Centraal in het onderzoek staat wat goed is gegaan. Kernelementen zijn de dialoog tussen de betrokkenen en het werken vanuit eigen ervaringen. De handreiking draagt bij aan een positief gesprek met jouw team over afstandsleren.

Doe mee aan onderzoek naar onderwijs op afstand

De ‘Monitor hybride onderwijs’ brengt voor scholen in kaart hoe zij invulling hebben gegeven aan onderwijs op afstand en welke waardevolle lessen zij graag willen behouden.

Ben je benieuwd hoe jouw leraren, ouders en leerlingen de afgelopen maanden hebben ervaren? Doe dan mee aan het onderzoek van de PO-Raad en Kennisnet en stel je eigen monitor samen.

Terug