Betrouwbare informatie over onderwijs op afstand en weer op school

Prioriteren leerdoelen

Bij onderwijs op afstand en een gedeeltelijke openstelling van de school kan het lastig zijn het volledige onderwijsprogramma te verzorgen. Daarom hebben de PO-Raad, OCW, SLO en educatieve uitgevers in afstemming gewerkt aan verschillende handvatten om hierin keuzes te maken, voor wie daar behoefte aan heeft. Deze handvatten zijn ontwikkeld voor taal/lezen en rekenen/wiskunde.

De PO-Raad heeft kaarten ontwikkeld. SLO geeft concrete suggesties voor het prioriteren van leerdoelen. Verschillende aanbieders van leermiddelen en toetsen bieden hierbij passende suggesties.

Terug