Betrouwbare informatie over onderwijs op afstand en weer op school

Videotips van deskundigen

Om scholen te ondersteunen bij het zo effectief en efficiënt mogelijk inzetten van hun onderwijs op afstand, hebben de PO-Raad, het Lerarencollectief en researchED de handen ineengeslagen en inspirerende video’s gemaakt. 

Pedro de Bruyckere

Pedro de Bruyckere neemt je in zijn video mee in de eerste denkstappen die nodig zijn voor het geven van een digitale les. Pedro De Bruyckere (PhD, 1974) is verbonden aan de Arteveldehogeschool in Gent en de Universiteit Leiden. Hij schreef onder andere ‘Jongens zijn Slimmer dan Meisjes’, ‘Klaskit’ en ‘Juffen zijn Toffer dan Meesters’. Hij blogt op xyofeinstein.be. Hier vind je de bronnen waarop Pedro zich baseert.

Menno Kolk

Menno Kolk vertelt in zijn video over het gebruik van digitale tools bij les op afstand. Als leraar van groep 5/6 en als bovenschools onderwijskundig ict’er houdt hij zich dagelijks bezig met een verantwoorde inzet van digitale leermiddelen. Er zijn een hoop tools en mogelijkheden, maar hoe zet je deze op een verantwoorde manier in? En hoe zorg je dat het leren met deze tools bijdraagt aan de onderwijskwaliteit? Ook informatiebeveiliging en de privacy op school zijn onderwerpen waar hij zich als functionaris gegevensbescherming veel mee bezig houdt. Hier vind je zijn bronnen en een aanvulling daarop.

Marcel Schmeier

Marcel Schmeier legt in zijn video uit hoe je expliciete directe instructie op afstand kunt geven. Marcel Schmeier is onderwijsadviseur taal en rekenen en heeft ruime ervaring als leraar en intern begeleider in het speciaal en regulier basisonderwijs. Hij weet als geen ander de theorie op een inspirerende wijze te vertalen naar de dagelijkse praktijk in de klas: “Werken aan onderwijskwaliteit doe je door het primaire proces te verbeteren: het lesgeven, en dan met name de instructie”. Marcel is bekend van de bestsellers ‘Expliciete Directe Instructie: tips en technieken voor een goede les’ en ‘Effectief rekenonderwijs op de basisschool’. Hier vind je zijn bronnen en een aanvulling daarop.

Marita Eskes

Marita Eskes vertelt je meer over het organiseren van technisch lezen op afstand. Zij is senior onderwijsadviseur primair onderwijs op het gebied van taal, lezen en didactisch handelen. Marita Eskes heeft jaren gewerkt in het primair onderwijs als leerkracht, leescoördinator en Remedial Teacher. Hierdoor weet ze de theorie als geen ander in de praktijk te brengen als het gaat om het realiseren van kwalitatief goed onderwijs voor álle leerlingen. Hier vind je haar bronnen.

Floor Busio en Ellen van der Pluijm

Floor Busio en Ellen van der Pluijm zijn leerkrachten van groep 1-2 van Basisschool De Vuurvlinder in Geertruidenberg. Samen met andere kleuterleerkrachten zijn zij een online kleuterklas gestart op YouTube: Kleuterklas tv. Zij willen laagdrempelig onderwijs bieden aan kleuters en vinden het belangrijk de balans te vinden tussen laagdrempeligheid, keuzevrijheid en beschikbare materialen. Uitgeverij De Vier Windstreken maakt Kleuterklas tv mede mogelijk. Hier vind je hun bronnen.

Gino Camp

Gino Camp wijst op mogelijkheden van afstandsonderwijs maar ook op de valkuilen die je tegenkomt. Hij geeft aan hoe je die valkuilen vermijdt door je lessen goed voor te bereiden en daarbij goed na te denken over welke leeractiviteiten je kiest om je lesdoelen te bereiken. Dr. Gino Camp is universitair hoofddocent onderwijspsychologie aan de Open Universiteit en doet onderzoek naar effectieve leerstrategieën en hun toepassing in de praktijk. Een aantal jaren geleden was hij betrokken bij de opzet van het onderwijsmodel van de Open Universiteit, waarin online activerend leren centraal staat. Recent ontwikkelde hij met een Comenius fellowship een tool voor adaptieve formatieve toetsing in online onderwijs. Hij is daarnaast medeauteur van het boek ‘Wijze Lessen over effectieve didactiek’.

Kees van Overveld

Kees van Overveld beschrijft in deze tutorial de sociaal-emotionele impact van het volgen van thuisonderwijs. Hij geeft tips hoe je door leerlingen gestructureerd te bevragen met ze in gesprek kunt gaan over het thuiswerken en de problemen en gevoelens die het met zich mee kan brengen. Kees van Overveld is eigenaar van een trainingsbureau voor het onderwijs. Hij werkt tevens als hogeschooldocent bij het Seminarium voor Orthopedagogiek (HU). Kees van Overveld is gepromoveerd op een onderzoek naar agressie bij jongens. In de loop van de tijd heeft hij een brede deskundigheid opgebouwd rondom gedragsproblematiek bij kinderen en jongeren, sociaal-emotioneel leren, agressie en pesten. Hij is auteur van vele artikelen en schreef boeken als ‘Groepsplan gedrag’ (voor po en vo), ‘SEL. Sociaal-emotioneel leren als basis’ en ‘Gedragsoplossingen voor de moeilijke groep’.

Meester Sander

Sander Gordijn geeft tips over lesgeven op afstand aan kleuters. Hij bespreekt hoe je contact kunt maken met ouders en kleuters, hoe je het spelend leren kunt bevorderen, welke ict-tools je kunt gebruiken en welke apps, tools en video’s je kunt delen met ouders. Meester Sander is de combinatie tussen een druktemaker en een onderwijsnerd. Hij weet alles over ict en heeft zelf ervaren hoe ict in het onderwijs een meerwaarde kan hebben. Hij is met ruim 10 jaar onderwijservaring en een jonge geest de vertegenwoordiging van zijn generatie. Hij bekijkt de wereld vanuit een creatieve invalshoek en laat graag zien hoe je het beste uit ieder kind kunt halen. Bij deze video hoort een uitgebreide blog.

Matthijs Jansen

Matthijs Jansen beschrijft de moeilijkheden en het belang van bewegingsonderwijs in deze situatie. Hij laat zien hoe je met een aantal aanpassingen bewegingsonderwijs op afstand kunt geven. In deze tutorial krijg je tips hoe je spelen, bewegen en leren kunt combineren en hoe je ouders hierbij kunt betrekken. Matthijs Jansen is nu 10 jaar leerkracht in het basisonderwijs. Na zijn sportopleiding ging hij leren en werken in de jeugdzorg. Toch heeft hij voor het onderwijs gekozen, omdat hij in het overbrengen van kennis zijn passie vindt. Maar ook het positief beïnvloeden van het gedrag met sport en spel kan hij mooi in het onderwijs combineren. Dit krijgt vooral vorm met ‘De Spelles’. Hiermee laat hij op sociale media en op zijn website zien hoe je iedereen met leuke spellen met plezier kunt laten bewegen.

Karin Versloot

Karin Versloot laat zien hoe je op afstand begrijpend lezen kunt onderwijzen. Aan de hand van voorbeelden laat ze zien hoe je de les opbouwt, hoe je vragen stelt en hoe je feedback kunt geven. In deze tutorial krijg je een aantal handvatten aangereikt. Als leerkracht van groep 7 op basisschool de Twaalfruiter in Utrecht, probeert Karin Versloot elke dag de meest effectieve en boeiende lessen te geven. Zij gelooft dat het de taak van de leerkracht is, om de kinderen de juiste en voldoende handvatten mee te geven, zodat ze na de basisschool met zelfvertrouwen en een open blik hun nieuwe wereld tegemoet treden. Eén van de mooiste vakken vindt ze begrijpend lezen, met behulp van close reading.

Astrid Poot

Astrid Poot vertelt dat maken een sociaal proces is: je doet het samen of tegelijk en leert van elkaar. Dat kan nu niet. Toch is maken juist nu wel belangrijk! Als afwisseling van het hoofdwerk, of om even te ontspannen in deze vreemde periode. In deze tutorial legt ze uit hoe je een goede opdracht bedenkt en zorgt dat de verschillen tussen de thuissituaties van de kinderen zo min mogelijk een hindernis vormen voor fijn creatief werk. Astrid Poot is directeur van Stichting Lekkersamenklooien en expert op het gebied van maken, kunst en techniek in relatie tot het onderwijs. Onlangs schreef Astrid samen met leraren het boek ‘Maken in de klas’ waarin ze het belang van maakonderwijs uitlegt en handvatten biedt aan leraren om dit een plek te geven. Lees meer over maakonderwijs.

Victor van Toer

Victor van Toer vertelt hoe hij op dit moment samenwerkt met zijn team. Hoe houd je contact met elkaar, hoe neem je besluiten en hoe zorg je dat de werkdruk niet oploopt? Victor van Toer werkt al bijna twintig jaar in het onderwijs van Rotterdam-Zuid en sinds 2007 is hij schoolleider op verschillende scholen met binnenstadsproblematiek. In 2012 startte hij bij Het Open Venster, een basisschool met zo’n 30 teamleden en 240 leerlingen. Victor en zijn team richten zich vooral op de basisvaardigheden. Ze hebben veel aandacht voor Expliciete Directe Instructie, kiezen er bewust voor om niet allerlei ‘poespas’ de school in te halen en werken met kwaliteitskaarten. Verder probeert Victor te zorgen voor voldoende personeel door de inzet van zij-instromers en een opbouwende werksfeer. Meer weten? Lees de bronnen van Victor.

Anton Horeweg

Anton Horeweg vertelt over de invloed van stress op het leren en geeft vijf tips om deze kinderen te ondersteunen op afstand. Anton Horeweg is gedragsspecialist en vijfendertig jaar leraar in het basisonderwijs. Hij is auteur van verschillende onderwijsboeken, zoals ‘Gedragsproblemen in de klas in het basisonderwijs’ en ‘Gedragsproblemen in de klas in het voortgezet onderwijs’. Anton is auteur van de website ‘Gedragsproblemenindeklas‘ en werkt onder meer mee aan de Academische Werkplaats ADHD en druk gedrag. Lees ook de tips van Anton bij deze video en achtergrondinformatie.

Dominique Sluijsmans

Dominique Sluijsmans biedt een kapstok waarmee je met je team kunt toewerken naar een visie op toetsing gericht op leren. Niet alleen nu van belang, maar ook straks, als de scholen weer opengaan. Dominique Sluijsmans is onderwijskundige en werkt vooral in het hoger (beroeps)onderwijs, waar zij de afgelopen twaalf jaar leiding heeft gegeven aan twee lectoraten. Doel van haar werk is het in gang zetten van een beweging van toetsgericht denken naar doelgericht denken in het onderwijs, waarbij leerlingen alle kansen wordt geboden om te komen tot succeservaringen. Dominique is (mede)auteur van de boeken ‘Kwaliteit van toetsing onder de loep’, ‘Toetsrevolutie’ en ‘Wijze lessen: twaalf bouwstenen voor effectieve didactiek’. Meer weten? Lees de bronnen van Dominique voor deze video.

Berrie van den Bovenkamp & Irma Schouten

Berrie van den Bovenkamp en Irma Schouten werken op de Witte Vlinder in Arnhem. Ze leggen uit hoe je leerlingen op afstand toch kunt bereiken en geven handvatten en voorbeelden van een aanpak die zou kunnen werken. Hierbij zoomen zij in op de meest kwetsbare leerlingen. Als ervaren leerkrachten geven Berrie en Irma les op een ovg school. Het mooie van het werken op een school zoals die van hen is dat je er als leerkracht toe doet, aldus Berrie en Irma. Juist het helpen van deze kwetsbare leerlingen in de samenleving geeft een extra dimensie aan het vak. Hier vind je hun bronnen voor deze video.

Steven Pont

Steven Pont vertelt dat veel gezinnen tijdens de crisis in een nogal ongebruikelijke situatie zitten, omdat ouders ineens verschillende petten in huis op hebben. Dit is natuurlijk heel verwarrend voor kinderen, want je vader kan net in zijn rol van zijn werk zitten, terwijl je hem als kind nou net in zijn rol als ouder nodig hebt, of je wil nou net dat hij je iets uitlegt in de rol van je meester. In deze video bespreekt Steven drie dingen die de ouders kunnen doen EN drie dingen die de kinderen duidelijk moeten hebben. Steven Pont is in 1992 afgestuurd als ontwikkelingspsycholoog aan de UvA en in 2002 als systeemtherapeut bij het NISTO. Later kwamen daar mediation (NIP) en socratische gesprekstechnieken (FIP) nog bij. Maar de basis bleven steeds twee invalhoeken: de (ontwikkelings) psychologie, die gedrag meer vanuit het individu beschrijft en de systeemtheorie, die juist het belang van de sociale omgeving meer benadrukt.

Willem van der Krabben

Willem van der Krabben bespreekt hoe je (op afstand) muziekles kan geven. Hij geeft je praktische lestips die je direct kan gebruiken en inspireert je hoe je zelf je lesideeën vormgeeft. Ga aan de slag en ervaar de positieve energie die muziek jouw leerlingen geeft. Willem van der Krabben is zowel uitvoerend als docerend musicus. Hij is actief als drummer bij diverse bands en artiesten, geeft muzieklessen en is als freelancer werkzaam voor stichting Méér Muziek in de Klas. Zowel op het podium als in het klaslokaal wil Willem graag mensen enthousiasmeren voor muziek. Willem maakte deze tutorial in samenwerking met Méér Muziek in de Klas. Op hun website vind je meer praktische tips, zoals energizers, muzikale tussendoortjes en lestips van muziekmethoden. Ook kan je je inschrijven voor de Méér Muziek in Huis-tips, een wekelijkse nieuwsbrief met samengestelde muziektips geschikt voor onder-, midden- en bovenbouw. Bekijk hier de bronnen voor zijn video.

Ria Goedhart

Ria Goedhart bespreekt dat het bereiken en bij het onderwijs betrekken van ouders voor wie het Nederlands geen vanzelfsprekendheid is zonder crisis vaak al lastig genoeg is. En juist tijdens deze crisis doen we er een groter beroep op dan ooit. Hoe stemmen we onze communicatie af zodat wij ze kunnen bereiken en betrekken bij het onderwijs aan hun kinderen? Ria Goedhart is werkzaam bij het Seminarium voor Orthopedagogiek aan de Hogeschool Utrecht. Zij is ontwikkelaar en docent bij de opleiding Master Educational Needs, het schoolontwikkelingstraject voor sociaal-emotioneel leren PAD en de cursus Begeleiden van Nieuwkomers op school. In 2018 kwam haar boek Samenleren op een superdiverse school uit. Ria verzorgt modules, cursussen, lezingen en workshops over het onderwijs aan nieuwkomers met betrekking tot Sociaal Emotioneel Leren & Meertaligheid, Ouderbetrokkenheid en Trauma & Veerkracht. De bronnen die Ria heeft gebruikt vind je hier.

Irene van der Spoel

Irene van der spoel bespreekt dat de transitie naar online onderwijs eigenlijk een hele steile leercurve is. Om het voor jezelf behapbaar te houden, kan het helpen om voor jezelf een veilige leeromgeving te worden. Hoe zit het met jouw gevoel van autonomie, verbondenheid en competentie? Irene van der Spoel is docent bij Hogeschool Utrecht en houdt zich via haar website veel bezig met digitale onderwijs.

Andre Gilara

Andre Gilara gaat in op afstandsonderwijs bij wereldoriëntatie. Welke vragen kan je stellen, welke modellen kan je gebruiken voor de samenhang en hoe kan je zaakvakken aan elkaar koppelen. Andre Gilara is al meer dan dertig jaar leraar in het Montessorionderwijs en geeft les aan groep 6, 7 en 8 op de Anninksschool in Hengelo. Zijn specialisatie is kosmische educatie (‘onderwijs in samenhang)’. Hij streeft naar een integratie tussen de kernvakken en de zaakvakken. Daarvoor gebruikt hij zijn ‘Yurlspagina’s’. In 2020 is Andre ambassadeur van de bibliotheek Hengelo. Hij heeft de basis gelegd voor de begrijpend lezenmethode ‘Overal Tekst’ en is een voorstander van het concept ‘de bieb op school’. Zijn gebruikte bronnen voor deze video vind je hier.

Stefan van der Pol

Stefan van der Pol focust in zijn video op leerlingen in het praktijkonderwijs, die leren door te doen. Op school hebben zij minimaal 50% van de tijd praktische opdrachten. Hoe doe je dat nu iedereen thuis zit? Ook deze leerlingen moeten thuis hun schoolwerk kunnen doen, en dus juist die praktische opdrachten. Maar hoe bied je dat aan? En hoe kun je meegenieten van de resultaten? Stefan van der Pol, 8 jaar werkzaam in het Praktijkonderwijs als mentor, docent techniek en Mediawijsheid. Daarvoor een paar jaar basisonderwijs. Maakte ooit de overstap van de bouw naar het onderwijs via de 4-jarige deeltijd Pabo. Bekijk hier zijn bronnen voor deze video.

Terug