Betrouwbare informatie over onderwijs op afstand en weer op school

Structuur aanbrengen

Bij het geven van les op afstand is het belangrijk om structuur aan te brengen op verschillende niveaus. Zodat zowel jij, je collega’s, je leerlingen als de ouders weten waar ze aan toe zijn. Een manier om dit te doen is door het creëren van een kwaliteitskaart.

Lesinhoud

Je kunt de structuur voor je lessen het beste bepalen door stil te staan bij datgene dat prioriteit heeft, en bij de behoeften van verschillende leerlingen.

Verwachtingen van leerlingen en ouders

Je leerlingen moeten weten wat ze van jou kunnen verwachten en wat er van hen wordt verwacht. Stem dit af met je collega’s. Het kan niet zo zijn dat de ene klas veel meer opdrachten krijgt dan de andere.

Meer informatie voor ouders vind je op ouders.lesopafstand.nl.

Contact met collega’s

Juist nu is het belangrijk in contact te blijven met je collega’s. Maak hier afspraken over.

Beschikbaarheid van materiaal

Omdat zowel leerlingen als leraren nu veel vanuit huis zullen werken, is het belangrijk dat materiaal zoveel mogelijk online beschikbaar is.

Nog meer handige websites die kunnen helpen bij het vormen van een structuur: 

Terug