Betrouwbare informatie over onderwijs op afstand en weer op school

Speciale ondersteuningsbehoefte

Lesgeven op afstand is een flinke uitdaging. Voor leraren en leerlingen in speciaal en passend onderwijs zijn er vaak nog extra uitdagingen. Voor kinderen met onderwijs- en ondersteuningsbehoeften is het extra belangrijk dat zij de juiste ondersteuning krijgen, zowel van professionals als ouders.

Speciaal onderwijs

Leerlingen met ondersteuningsbehoefte binnen passend onderwijs

Binnen de samenwerkingsverbanden passend onderwijs werkt het speciaal onderwijs nauw samen met de reguliere scholen in het po en vo. Het Steunpunt Passend Onderwijs heeft veel informatie verzameld om je te helpen bij passend onderwijs op afstand. Daarnaast hebben zij een helpdesk om al jouw vragen overige vragen hierover te beantwoorden.

Ook heeft samenwerkingsverband Primair Onderwijs 30 06 een verzamelplaats gemaakt voor kennis en tools om passend onderwijs in de thuissituatie te bieden door professionals, ouders én voor kinderen zelf. Kijk op passendonderwijsthuis.nl voor meer informatie. Deze website biedt een overzicht van handige websites en informatie per thema zoals autisme, dyslexie en concentratieproblemen. Er zijn drie overzichten:

De Kennisrotonde heeft in dit onderzoek over dyslexie een aantal handige tips voor leerlingen met dyslexie. De meeste leerlingen met dyslexie lezen niet sneller en accurater met een groter beeldscherm. Sterker, sommigen hebben juist baat bij een kleiner beeldscherm. Het verbeteren van het lezen zit vooral in extra ruimte tussen de letters. Ook ondersteunt Dedicon leerlingen met een leesbeperking zo goed mogelijk bij het leren en studeren.

Ook onderwijs aan nieuwkomers is in deze tijd een grote uitdaging. LOWAN-po verzamelt belangrijke informatie en goede initiatieven voor deze doelgroep. Een antwoord van Kennisrotonde geeft daarnaast aan dat geanimeerde prentenboeken en digitale taalspelletjes goed blijken te kunnen helpen bij de ontwikkeling van lees- en taalvaardigheden van NT2 leerlingen.

Stichting Incluvisie heeft een vraagbank ontwikkeld om leerlingen met een visuele of motorische beperking te ondersteunen bij leren op afstand.

Specifieke tips vanuit scholen

Heb je andere tips of suggesties voor les op afstand in het speciaal onderwijs?

Ga naar het loket

Terug