Betrouwbare informatie over onderwijs op afstand en weer op school

Pedagogiek

Een goed pedagogisch klimaat staat of valt met het contact tussen de leraar en zijn leerlingen en de leerlingen onderling.

Als het contact goed is, voelen de leerlingen zich veilig, kunnen ze actief meedoen, zijn de leerprestaties hoger en kunnen leerlingen zich optimaal ontwikkelen. Het goede doen, op het juiste moment (ook in de ogen van de leerling) is ook bij onderwijs op afstand essentieel.

Pedagogische doelen stellen

Werk ook in deze tijd aan pedagogische doelen. Sluit hierbij aan bij de manieren die je ook in de klas inzet. Dit houdt het herkenbaar voor de leerlingen. Veel methodes voor sociaal-emotionele ontwikkeling bieden ondersteuning bij hoe om te gaan met de thuissituatie. Denk ook na over vragen als: hoe verwacht je dat de leerlingen zich (online) gedragen? En hoe wil je dat er wordt gewerkt?

Stel kleine en haalbare doelen op, en doe dat het liefst samen met je leerlingen. Dit kan zowel klassikaal als individueel zijn. Kijk hoe je kunt reflecteren met elkaar en eventueel een beloning kunt instellen bij het behalen van de doelen.

Groepsgevoel

Zorg dat je leerlingen zich nog steeds onderdeel voelen van de groep. Als je synchroon werkt, kun je dit doen door minimaal 1 keer per week een groepssessie te houden. In deze sessie ligt de nadruk op gezellig samen iets ondernemen. In de bovenbouw kun je ervoor kiezen de leerlingen zelf deze sessies te laten voorbereiden, zodat het ook echt van hen wordt. In de onderbouw kun je bij deze sessies ook de ouders laten aansluiten, zodat zij ook een groepsgevoel ervaren.

Als je asynchroon werkt kun je groepsgevoel creëren door een ludieke opdracht aan de leerlingen mee te geven. Verzamel daar bijvoorbeeld foto’s en filmpjes van en wissel die uit in een beschermde omgeving. Ook kun je een klassenblog bijhouden, waarin de leerlingen iets van elkaar kunnen lezen en waarin je bijvoorbeeld verjaardagen kunt aankondigen. In de onderbouw kun je alle leerlingen een feesthoed of een tekening laten maken voor de jarige, of ze een liedje laten inzingen.

Sociaal-emotioneel welbevinden

Voer het gesprek over het sociaal-emotioneel welbevinden van leerlingen. Het kan voor leerlingen heel gek zijn om ineens thuis te zitten en niet op school te zijn. Ook kunnen er leerlingen zijn met een stressvolle thuissituatie, waar ze nu de hele dag in zitten. Dit kun je op verschillende manieren doen.

Een-op-eengesprekken

Spreek kinderen ook regelmatig een-op-een en vraag hoe het gaat. Het beste hierbij is om te videobellen, zodat je zijn of haar reacties kunt zien.

Pedagoog Kees van Overveld geeft in zijn video veel informatie en tips over het aangaan van een gesprek met een leerling. Een aantal van zijn tips:

Groepsgesprek

Gedragsspecialist Anton Horeweg geeft in zijn filmpje aan dat het goed is om ook klassikaal te praten over de zorgen van de leerlingen. Dit zorgt voor herkenning. Daarnaast geeft hij nog een aantal andere tips:

Vragenlijst

Mocht je niet veel tijd hebben en toch willen horen hoe het met alle leerlingen gaat, dan kun je een vragenlijst inzetten. Een voorbeeld van een te gebruiken lijst is die van klasse.be. Op basis daarvan kun je dan vervolgacties ondernemen, zoals een-op-eengesprekken.

Terug