Betrouwbare informatie over onderwijs op afstand en weer op school

Kleuteronderwijs

Het onderwijs aan jonge kinderen vraagt andere accenten dan het onderwijs in de hogere groepen. Uitgangspunt is dat het welbevinden en het gevoel van veiligheid van kinderen voorop staat. Kaart 2 van de PO-Raad geeft handreikingen voor het leggen van die accenten in het kleuteronderwijs.

Bij jonge kinderen is het van belang dat ze veel leren door activiteiten thuis te ondernemen. Denk bijvoorbeeld aan: vrij spelen, memory met ouders, buitenspelen, klusjes in het huishouden, iets bouwen of knutselen. Allemaal taakjes die je kunt meegeven aan de leerlingen en ouders om thuis te doen. Dit kun je ondersteunen door er instructiefilmpjes bij te maken.

Vervolgens kunnen jullie de resultaten met elkaar delen via een beschermde omgeving (schoolwebsite of schoolapp). Hierdoor blijven de leerlingen gemotiveerd en heb je als leraar zicht op wat de leerlingen allemaal ondernemen.

Onderstaande tips zijn grotendeels geschreven op basis van de videotips van deskundigen op het gebied van kleuteronderwijs, zoals Floor & Ellen en Sander. 

Kleuterklas 

Het is fijn de dag te starten met een filmpje waarin de leerlingen de dagplanning horen. Dit is herkenbaar voor de leerlingen en het geeft ze houvast. Daarnaast kun je filmpjes opnemen, waarin je een bijvoorbeeld een boek interactief voorleest.

Bij het stellen van vragen is het van belang even een moment te wachten, zodat de leerling eerst een eigen antwoord kan bedenken. Geef pas daarna het juiste antwoord.

Concrete lesideeën en tips 

Je kunt ook filmpjes opnemen om het spelen van kleuters te bevorderen. Neem bijvoorbeeld samen met collega’s een rollenspel op met alle themawoorden. Je kunt er ook voor kiezen een podcast op te nemen en zo de luistervaardigheden van de leerlingen te oefenen.

Vergeet ook niet het bewegen mee te nemen in de opdrachten.

De rol van ouders

Als laatste is het van belang goed stil te staan bij de rol van de ouders. Geef ze de ruimte eigen dagplanningen te maken met hun kinderen, motiveer ze met praktische tips en geef ook ruimte om vragen te stellen. Plan bijvoorbeeld één keer per week met elke ouder en kind even een video-afspraak of telefoongesprek in: om te kijken hoe het gaat, te checken of alle materialen aanwezig zijn, en om gewoon even persoonlijk contact te hebben.

Het kan ook een goed idee zijn een wekelijkse video-afspraak met de hele groep te organiseren, zodat ouders van elkaar kunnen leren en hun feedback in de groep kunnen bespreken.

Terug