Betrouwbare informatie over onderwijs op afstand en weer op school

Lesgeven

Voor lesgeven op afstand is het van belang in kaart te brengen wat jouw specifieke mogelijkheden en beperkingen zijn. Zowel waar het gaat om de beschikbare techniek en infrastructuur, als om de vaardigheden van leraren en leerlingen.

Hoe kun je digitaal lesgeven?

Zorg ervoor dat je samen met je team een inventarisatie maakt van jullie mogelijkheden voor digitaal lesgeven op afstand.

Techniek en infrastructuur

Privacy en toegang

Vaardigheden en voorbereiding

Lees ook: 

Terug