Betrouwbare informatie over onderwijs op afstand en weer op school

Keuzes maken

Hoe kies je een goede leermiddelenmix die leren op afstand mogelijk maakt? Leermiddelen hebben tenslotte verschillende doelen. Zo zijn de leermiddelen die een school gebruikt, in te delen in verschillende groepen: 

Overzicht van onderwijsprogramma primair onderwijs
Overzicht regulier onderwijsprogramma primair onderwijs

Bij zowel het materiaal voor instructie en verwerking, als het materiaal voor voortgang en toetsen, is plannen en begeleiden belangrijk. Dat zit voor een deel in de wijze waarop je het lesgeven inricht, maar de leermiddelen die je gebruikt, kunnen hier ook aan bijdragen. 

Om een keuze te kunnen maken voor een goede leermiddelenmix, doorloop je onderstaande stappen.

Stap 1 Breng huidige leermiddelen in kaart

Bekijk welke leermiddelen er al in huis zijn. Vraag je daarbij het volgende af:

Door bovenstaande vragen te beantwoorden, krijg je een goed beeld van de huidige leermiddelen van school en of deze te gebruiken zijn voor het leren op afstand. 

Stap 2 Gaten vullen

Nu je weet welke leermiddelen er zijn en of deze geschikt zijn voor het leren op afstand, is het belangrijk om na te gaan waar eventuele gaten kunnen ontstaan in het leerproces. Belangrijk is om te bedenken hoe je daar mee omgaat.

Stap 3 Denk na over interactie

Nu leerlingen vanuit huis werken, is het belangrijk dat je wel interactie met de leerling behoudt. Hoe pak je dat aan? Want hoe geef je bijvoorbeeld terugkoppeling op het gemaakte huiswerk? Onderstaande tips helpen je op weg:

Terug