Betrouwbare informatie over onderwijs op afstand en weer op school

Aanvullend lesmateriaal

Op Wikiwijs verzamelen we met elkaar tips voor concrete lesmaterialen per bouw. Klik door voor een bruikbare verzameling lesmateriaal voor leren op afstand.

Lesmateriaal voor instructie

Open lesmateriaal wordt meestal door leraren of door publieke instanties gemaakt en via verschillende websites digitaal ter beschikking gesteld. Het lesmateriaal kan variëren van tekstuele en visuele instructies tot opdrachten voor leerlingen of studenten. Echt open lesmateriaal kun je ook nog aanpassen, door er delen weg te halen, te wijzigen of toe te voegen. Door zowel zelfgemaakt lesmateriaal als open lesmateriaal met elkaar te delen kunnen ook andere leraren en leerlingen hier gebruik van maken.

Je kunt open lesmateriaal goed gebruiken voor aanvullende instructies op een onderwerp, bijvoorbeeld als sommige leerlingen daaraan behoefte hebben. Soms is het materiaal ook vervangend te gebruiken en biedt het een mogelijk alternatief voor niet-digitaal materiaal bij les op afstand.

Via deze zoekplatformen kun materialen vinden voor de onderwerpen die je op de planning hebt staan:

Lesmateriaal voor verwerking

Er bestaat allerlei aanvullend oefenmateriaal (folio en digitaal) dat je in combinatie met opdrachten uit de lesmethoden kunt inzetten. Is het materiaal dat je normaal gesproken in de les gebruikt niet afdoende? Dan vind je hier ideeën voor het inzetten van aanvullend oefenmateriaal:

Zelf lesmateriaal maken

Je kunt ook zelf digitale opdrachten maken. Bedenk dat dit best wat tijd kost, maar dat het ook voordelen heeft. Zo kun je de oefeningen aan laten sluiten bij jouw leerlingen, jouw onderwijsprogramma en jouw leermateriaal, en wordt het nakijken op afstand makkelijker. Ook kun je het materiaal delen met je collega’s en het later hergebruiken. 

Stappen bij het zelf maken van lesmateriaal:

  1. Bepalen van de inhoud, doelen en vorm.
  2. Het verzamelen/maken van materiaal (bestanden, teksten, afbeeldingen, video’s, interactieve vragen en toetsen).
  3. Het combineren van de verzamelde materialen tot een les of lessenserie.
  4. Het vormgeven van de les.
  5. Het publiceren van de les.
  6. Evaluatie van de les.

Op Wikiwijs vind je verschillende tips en handleidingen om je te helpen bij het maken van lesmateriaal, zoals ‘In 10 stappen naar een goed lesontwerp’, ‘Handleiding Wikiwijs Maken’ en  ‘Les op afstand: hoe maak je digitaal lesmateriaal?’.

Houd bij het zelf maken van lesmateriaal rekening met privacy en rechten:

Terug