Betrouwbare informatie over onderwijs op afstand en weer op school

Leermiddelen

Bij les op afstand is het goed opnieuw te kijken naar de leermiddelen te kijken die je daarvoor wilt gebruiken. Normaal gesproken wordt een zorgvuldig afgewogen leermiddelenmix gebruikt: 

Bij de inventarisatie stel je jezelf de volgende vragen: 

  1. Welke leermiddelen hebben we in huis, die we ook bij afstandsonderwijs kunnen inzetten? 
  2. Wat is haalbaar voor de leerlingen en wat is belangrijk? 
  3. Wat willen we digitaal doen? 
  4. Wat geven we op papier mee of organiseren we op een andere manier?
  5. Wat bieden onze huidige leveranciers? In veel gevallen is er in de huidige bijzondere omstandigheden meer mogelijk.

Let op: Bij het vormgeven van leren op afstand, is het niet reëel en gewenst om per direct een nieuwe leermiddelenmix te realiseren. Ga uit van de ingrediënten die al in de school aanwezig zijn. Op die manier maak je het snelst meters. 

(Digitaal) lesmateriaal

Educatieve marktpartijen hebben gezamenlijk gewerkt aan uniforme oplossingen om dit voor alle scholen mogelijk te maken: 

  1. Voor scholen die al digitaal werken, is het digitale lesmateriaal geschikt gemaakt voor thuisgebruik.
  2. Scholen die nog niet digitaal werken, kunnen digitaal lesmateriaal – aanvullend op de gebruikte lesmethode – aanvragen voor alle leerlingen. Voor de noodzakelijke digitale licenties hoef je niet te betalen zolang de school gesloten moet blijven. Dit is mogelijk gemaakt door de uitgevers van deze leermiddelen.  
  3. Scholen die graag met werkboekjes willen blijven werken, kunnen de materialen in PDF-bestand downloaden op de website van de uitgeverij en de schoolleverancier.

Onderwijsinstellingen worden door hun schoolleverancier geïnformeerd over de mogelijkheden. 

Heb je vragen over lesmateriaal? Bekijk de veelgestelde vragen.

Opmerking: denk ook bij het gebruiken van tijdelijke digitale licenties aan de privacy van je leerlingen. Onder ‘Privacy en beveiliging’ lees je waarop je moet letten.

Terug