Betrouwbare informatie over onderwijs op afstand en weer op school

Stappenplan les op afstand

Om de eerste stappen te kunnen zetten voor les op afstand is een uitgebreid stappenplan gemaakt. Dit stappenplan is onderverdeeld in 4 hoofdgroepen:

Stap 1: Inventariseer of de randvoorwaarden op orde zijn

Stap 2: Plan het onderwijs

Stap 3: Richt ict-voorzieningen in om samen te werken en te leren

Stap 4: Volg de ontwikkelingen, landelijk en op school, en stel bij waar nodig

Naast deze volgordelijke stappen zijn er ook enkele belangrijke vragen en principes die we graag onder de aandacht brengen. Ze kunnen helpen bij het komen tot een goede inrichting van het onderwijs in de komende tijd, met aandacht voor alle betrokkenen: leerlingen, leraren, beleidsbepalers en ondersteuners.

De hoofdvraag: wat moet er gebeuren om zo goed mogelijk onderwijs te kunnen verzorgen?

1. Ga zoveel mogelijk uit van de huidige situatie op school en de vertaling hiervan naar lesgeven op afstand

Veel experts wijzen je erop vooral realistisch te zijn. Suzanne Unck zegt bijvoorbeeld het volgende: introduceer geen nieuwe pakketten, heb niet te hoge verwachtingen, introduceer nu geen spannende innovaties. Focus op continuïteit en goede communicatie met en verwachtingsmanagement bij ouders.

2. Gebruik zoveel mogelijk toepassingen en leermiddelen die je kent

De leveranciers van de verschillende toepassingen bieden in deze tijd vaak al extra mogelijkheden aan. De uitgevers stellen methodes en andere leermiddelen nu ook breed digitaal beschikbaar en geven licenties voor thuisgebruik. Maak zoveel mogelijk gebruik van leermiddelen en toepassingen waarmee je als school al bekend bent. Mocht je toch iets nieuws gaan doen, probeer het dan eerst even uit. Laat je vooral niet onder druk zetten om in iets nieuws te investeren als je niet weet wat het oplevert. En let extra goed op de voorwaarden en of de privacy is gewaarborgd.

3. Leg de lat niet te hoog

Wees voorzichtig met het maken van een werkrooster dat te veel overbelast en beperk de online tijd. Bereid je voor op een langdurige periode van onderwijs op afstand.

Volgens Pedro de Bruyckere: “Beste collega, trap niet in de val waar ik bijna in trapte: dit wordt een marathon, doe geen sprint.”

4. Stel prioriteiten, kijk naar verschillende werkvormen

Les op afstand betreft in veel gevallen een mix van digitaal werken, werken met de methode of ander materiaal en andere (fysieke of creatieve) werkvormen. Het is belangrijk om keuzes te maken en prioriteiten te stellen. Niet alles wat op de planning stond kan gedaan worden. Bekijk ook waar het mogelijk is leerlingen zelfstandig aan de slag te laten gaan en denk ook aan mogelijkheden voor offline werken (zoals op papier of met de handen). Uiteraard is het ook belangrijk dat er tijd is om te bewegen.

5. Besteed aandacht aan privacy

Let op dat ook in deze crisissituatie alle betrokkenen het belang van privacy kennen en dat er een zorgvuldige afweging wordt gemaakt bij het gebruik van leermiddelen en applicaties. In het stappenplan staan verwijzingen naar het privacyconvenant en de Appchecker. Ook in de communicatie met ouders en leerlingen is het van groot belang dat de privacy wordt gewaarborgd. Meer informatie hierover vind je bij Privacy en beveiliging.

6. Informeer en betrek de ouders

Realiseer je dat er veel wordt gevraagd van ouders. Het is van belang dat zij van alles op de hoogte zijn, zodat zij hun kind het beste kunnen begeleiden. Weten ze hoe de online systemen werken? Kennen ze de dagplanning van hun kind? Weten ze wanneer ze voor vragen bij de leraar terechtkunnen? Et cetera. Probeer hen ook te wijzen op interessante sites voor ouders, zoals ouders.lesopafstand.nl.

7. Zorg voor evaluatiemomenten

Het is belangrijk om periodiek te informeren bij alle betrokkenen hoe het met ze gaat en met elkaar te evalueren hoe het proces verloopt. Maak tijd vrij om met elkaar te evalueren en te kijken naar eventuele verbetermogelijkheden, zowel met de collega’s onderling als met de leerlingen en ouders.

8. Vier in balans-model is nog steeds een werkend principe

Het Vier in balans-model laat zien hoe scholen optimaal rendement kunnen halen uit ict. Het model beschrijft de randvoorwaarden die nodig zijn om ict in het onderwijs goed te kunnen gebruiken. Wanneer deze voorwaarden met elkaar in balans zijn, kunnen scholen de gewenste opbrengsten op het gebied van ict bereiken. Deze randvoorwaarden, oftewel bouwstenen, van het Vier in balans-model zijn: visie, deskundigheid, inhoud en toepassing en infrastructuur.

Meer tips:

Terug