Betrouwbare informatie over onderwijs op afstand en weer op school

Inrichten onderwijs

De PO-Raad, SLO en leermiddelenmakers werken samen om basisscholen te helpen bij het maken van keuzes in het onderwijsproces bij les op afstand.

De PO-Raad publiceert 4 kaarten, gericht op de inhoudelijk focus en inrichting voor de groepen 1 t/m 8 met ondersteunende vragen voor schoolteams, schoolleiders en schoolbestuurders.

Terug