Betrouwbare informatie over onderwijs op afstand en weer op school

Onderwijsadvies

Onderwijsadviesdiensten spannen zich in om te zorgen dat het onderwijs kan doorgaan. Veel partijen hebben specifieke informatie voor scholen ontwikkeld. Om hier snel inzicht in te geven, vind je hieronder een lijst van onderwijsadviesdiensten, met daarbij verwijzingen naar pagina’s over hun mogelijkheden voor afstandsonderwijs. Ook is de Alliantie Afstandsonderwijs opgericht.

Alliantie Afstandsonderwijs

Doel van de alliantie: samenwerking

De Alliantie Afstandsonderwijs wil meerwaarde bieden voor het funderend onderwijs door samen te werken en structurele oplossingen te bieden voor scholen en besturen. Op die manier kan de onderwijskwaliteit en het leerrendement voor alle leerlingen geborgd blijven. En zo kunnen onderwijskundige afwegingen en onderbouwing richting geven aan de keuzes die scholen nu moeten maken. De alliantie heeft hierbij speciale aandacht voor kwetsbare groepen leerlingen en stelt informatie, middelen, ondersteuning en een netwerk ter beschikking waarmee scholen in het po en vo aan de slag kunnen.

Kennisuitwisseling

De alliantie bestaat uit partners die gezamenlijk en afzonderlijk ondersteuning bieden aan scholen en schoolbesturen bij het vorm en inhoud geven aan afstandsonderwijs. Het gaat hierbij zowel om (digitale) randvoorwaarden en leerinhouden als om onderwijskundige of didactische ondersteuning. Er is een toegankelijke portal naar een divers aanbod en er zijn gemeenschappelijk activiteiten zoals spreekuren, behoefte-inventarisaties en verbindingen met experts. Gezamenlijk werken zij aan oplossingen voor complexe vraagstukken die zich nu en in de nabije toekomst voordoen rondom afstandsonderwijs.

Contactgegevens onderwijsadviesdiensten

Naam organisatieExpertiseContactCoronapagina
BasiclyAdvies digitale geletterdheid en e-learning voor digitale vaardigheden 050-2113647
hoi@basicly.co
klik HIER
Bazaltonderwijsadvies088-5570500
info@bazalt.nl
BCO onderwijsadvies onderwijsadvies 077-3519284
info@bco-onderwijsadvies.nl
Bureau Talentonderwijsadvies071-7850850
info@bureautalent.nl
klik HIER
BVS schooladvies onderwijsadvies 030-2819656
admin@bvs-schooladvies.nl
klik HIER
CED-groep onderwijsadvies 010-4071599
info@cedgroep.nl
klik HIER
Cedin onderwijsadvies 088-0200300
info@cedin.nl
klik HIER
CPS onderwijsadvies 033-4534343
cps@cps.nl
klik HIER
De Internet Schoolonderwijsadvies en e-coaching06-23367400
info@internetschool.nl
klik HIER
De Rolf groep onderwijsadvies 088-4101020 klik HIER
Driestar Educatiefonderwijsadvies018-2540333
onderwijsadvies@driestar-educatief.nl
klik HIER
Edutrainers ict-advies en e-learning voor digitale vaardigheden 020-7163807
info@edutrainers.com
klik HIER
EDventure onderwijsadvies 070-3154100
info@edventure.nu
klik HIER
EXOVAGepersonaliseerd onderwijsinfo@exova.nl
HCOonderwijsadvies070-4482828
info@hco.nl
klik HIER
IJsselgroep Educatieve Dienstverleningonderwijsadvies 088-0931515
info.apeldoorn@ijsselgroep.nl
IT-Workz ict-advies info@it-workz.nl klik HIER
Ivio@school afstandsleren 0320-292380
info@ivioschool.nl
KLAARR Educatieonderwijsadvies029-9783400
info@klaarr.nl
KOC Dienstenonderwijsadvies031-8517310
diensten@koc.nu
LanguageOne onderwijsadvies en afstandsonderwijs voor internationals 06-26462208
info@languageone.org
O21 onderwijsadvies 06-21213112
info@o21.nu
klik HIER
OBD Noordwestonderwijsadvies022-9259380
info@obdnoordwest.nl
klik HIER
Onderwijsadviesonderwijsadvies079-3295600
info@onderwijsadvies.nl
Remind Learning eigenaarschap stimuleren020-2611835
hello@remindlearning.nl
klik HIER
RPCZ (Regionaal Pedagogisch Centrum Zeeland)onderwijsadvies011-8480800
rpcz@rpcz.nl
Sardesonderwijsadvies030-2326200
secretariaat@sardes.nl
School AdviesDienst Wassenaaronderwijsadvies070-5118500
algemeen@sadwassenaar.nl
Turnerverandermanagement033-2859300
info@turner.nl
klik HIER
Via Sociumonderwijsadvies06-15899810
informatie@viasocium.nl

Contactgegevens privacy en beveiliging

Naam organisatieExpertiseContactCoronapagina
Boels Zanders AdvocatenPrivacy en beveiliging
en opleidingen
https://www.boelszanders.nlklik HIER
Emjee ICT dienstenPrivacy en beveiliginghttps://www.emjee.nlklik HIER
GOCPrivacy en beveiliginghttps://www.groenendijk.nlklik HIER
ICTRechtAlgemeenhttps://ictrecht.nlklik HIER
Privacy op SchoolPrivacy en beveiliginghttps://www.privacyopschool.nlklik HIER
PrivacyWebAlgemeenhttps://www.privacy-web.nlklik HIER
Verdonck, Klooster & Associates Privacy en beveiliging https://www.vka.nl klik HIER

Terug