Betrouwbare informatie over onderwijs op afstand en weer op school

Actueel

Weer op school

Protocollen, posters voor scholen en ouders en veelgestelde vragen over de (geleidelijke) heropening van het onderwijs vind je bij Weer op school.

Vanaf 1 juli geen afstand meer tussen leerlingen en leraren

24/06/2020 – Het basisonderwijs en speciaal (basis)onderwijs blijft na de zomervakantie volledig open. Met ingang van 1 juli hoeven deze scholen geen 1,5 meter afstand meer te hanteren tussen leerlingen en leraren. Ook het voortgezet speciaal onderwijs gaat na de zomervakantie volledig open. Per 1 juli hoeven leerlingen in het vso geen 1,5 meter afstand te houden. Tussen leerling en leraar moet dat in het vso wel.

Doe mee aan onderzoek naar onderwijs op afstand

23/06/2020 – De ‘Monitor hybride onderwijs’ brengt voor scholen in kaart hoe zij invulling hebben gegeven aan onderwijs op afstand en welke waardevolle lessen zij graag willen behouden.

Ben je benieuwd hoe jouw leraren, ouders en leerlingen de afgelopen maanden hebben ervaren? Doe dan mee aan het onderzoek van de PO-Raad en Kennisnet en stel je eigen monitor samen.

NRO bundelt onderzoek naar afstandsonderwijs

23/06/2020 – Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) heeft naar aanleiding van de periode van afstandsonderwijs een overzicht gemaakt van kennis gebaseerd op onderzoek om bewuste, onderbouwde keuzes te kunnen blijven maken in het onderwijs.

Het NRO wil – in afstemming met het ministerie van OCW – ook graag in kaart brengen welke coronagerelateerde vragen er in de scholen leven en vraagt scholen daarom een vragenlijst in te vullen.

Scholen in het po vanaf 8 juni weer volledig open

19/05/2020 – Het kabinet heeft besloten dat scholen in het primair onderwijs vanaf 8 juni weer volledig opengaan. Ook de buitenschoolse opvang gaat vanaf die dag weer helemaal open. Voorwaarde blijft wel dat de komende twee weken vast komt te staan dat het echt veilig is om de scholen helemaal te heropenen. Ook moeten de leraren anderhalve meter afstand blijven houden en blijven de hygiënevoorschriften van het RIVM van kracht. 

Steunpakket onderwijs

15/05/2020 – Scholen kunnen binnenkort subsidie aanvragen om leerlingen extra ondersteuning te bieden vanwege leer- en ontwikkelachterstanden of studievertraging, veroorzaakt door de coronacrisis. 

Vier scenario’s voor het bieden van noodopvang

11/05/2020 – Voor scholen die knelpunten ervaren rondom noodopvang voor kinderen van ouders met een cruciaal beroep, zijn vier volgordelijke scenario’s ontwikkeld die kunnen dienen als richtlijn. Je vindt ze bij de veelgestelde vragen onder VI Opvang.

Uitgevers stellen gratis lesmateriaal tot einde schooljaar beschikbaar

28/04/2020 – Uitgevers van leermiddelen hebben vanwege de coronacrisis tijdelijk digitaal lesmateriaal voor po gratis beschikbaar gesteld aan alle scholen die eerder enkel de papieren lesmethode gebruikten. Ook nu de scholen (gedeeltelijk) opengaan, blijft het digitale materiaal tot het einde van het schooljaar gratis beschikbaar.

Extra aandacht voor overstap middelbare school

17/04/2020 – Minister Slob vraagt in een brief aan schoolbesturen in het po en vo om extra alertheid en inzet voor basisschoolleerlingen bij hun overstap naar het voortgezet onderwijs. Door het wegvallen van de eindtoets is het extra van belang aandacht te besteden aan leerlingen in die overgangsfase, zodat zij terechtkomen op een plek die zoveel mogelijk aansluit bij hun capaciteiten en mogelijkheden.

Minister Slob over ondersteuning bij onderwijs op afstand

07/04/2020 – Minister Slob geeft in een brief aan schoolbesturen en schoolleiders meer informatie over ondersteuning bij onderwijs op afstand, met daarin ook verwijzingen naar lesopafstand.nl.

Coronavirus

Actuele informatie over de landelijke aanpak van het coronavirus en de gevolgen voor het onderwijs vind je op de website van de Rijksoverheid.

Terug